η γιορτη τησ γαλλοφωνιασ
LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE

η γευση των λεξεων | LE GOÛT DES MOTS

19.03.2016, 14.00′

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2016 –
ΑΠΟΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2016 –
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΚΘΕΣΗΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ,
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΚΘΕΣΗ
ΓΑΛΛΙΚΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΕΛΛΑΔΟΣ
Τα βραβεία του Διαγωνισμού της Γαλλοφωνίας
απονέμονται φέτος από τις τοπικές κριτικές
επιτροπές που επιλέγουν τους νικητές και
βραβεύουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δια-
κρίθηκαν.
Τα βραβεία απονέμονται στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη στις 19 Μαρτίου.
14.00 Απονομή βραβείων
στους νικητές της Αθήνας, του Πειραιά και της
ευρύτερης περιοχής της Αττικής
19.00 Απονομή των «Μεγάλων βραβείων»
σε μαθητές και φοιτητές που διακρίθηκαν πανελλαδικά
Έκθεση των δημιουργιών των μαθητών
Διασκεδαστικά και δημιουργικά εργαστήρια
Χωρός, ανάγνωση, θέατρο, μαγειρική
Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στους
μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Ένα «γαλλόφωνο όχημα» και μέλη του συλλόγου
«Les passeurs de mots» θα ταξιδέψουν σε όλη
την Ελλάδα από 30 Μαρτίου έως 18 Απριλίου για
να πραγματοποιήσουν παιδαγωγικά εργαστήρια
και να επιβραβεύσουν τους μαθητές (βλ. σελ. 10).
Σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες πρεσβείες στην
Eλλάδα, την αντιπροσωπεία της Κοινοπολιτείας της
Δομινίκας και το TV5 Monde

19.03.2016, 14h00

REMISE DES PRIX, ATELIERS, EXPOSITION
CONCOURS DE LA FRANCOPHONIE 2016 –

Institut français de Grèce

Cette année les prix du concours de la Francophonie sont attribués par des jurys locaux et les établissements scolaires les plus méritants sont distingués.
Les prix sont remis a Athènes et Thessalonique le 19 mars.
14h00 Remise des prix aux lauréats d’Athènes, du Pirée et de la région d’Attique.
19h00 Remise des « grands prix » aux lauréats nationaux et des universités grecques.

  1. Exposition des productions d’élèves
  2. Ateliers ludiques et créatifs
  3. Danse, lecture, théâtres, cuisine

Manifestation réservée aux lauréats et à leurs professeurs.

Dans les régions, une « voiture francophone », pilotée par l’association

 « Les passeurs de mots », se déplacera dans toute la Grèce du 30 mars au 18 avril pour animer des mâtinées studieuses et récompenser les élèves (voir p. 10).

En partenariat avec les ambassades francophones en Grèce, la représentation de la Dominique en Grèce, la représentation de la Dominique en Grèce et TV5 Monde.

Το «γαλλόφωνο όχημα» θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα από 30 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2016 για να συναντήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Η γιορτή συνεχίζεται…

La « voiture francophone » se déplacera du 30 mars au 18 avril 2016 dans toute la Grèce à la rencontre des élèves et de leurs professeurs.
La fête en continu…

ΓαΛΛΙΚΟ ΙΝΣτΙτΟΥτΟ ΕΛΛαΔΟΣ ΣτΗΝ αΘΗΝα – σινα 31, 10680

INSTITUT FRANCAIS DE GRECE à ATHENES – 

31, RUE SINA, 10680

210 3398600 | IFA@IFA.GR | www.IFG.GR

LA FRANCOPHONIE EN QUELQUES CHIFFRES…

La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Une communauté de destin consciente des liens et du potentiel qui procèdent du partage d’une langue, le français, et de valeurs universelles.

Depuis 1970 et la création de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les francophones peuvent s’appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les 80 États et gouvernements membres ou observateurs de l’OIF.

Présente sur les cinq continents, la langue française est la cinquième langue la plus parlée au monde et la deuxième langue la plus enseignée. On estime à 274 millions le nombre de locuteurs de français dont 212 millions en font un usage quotidien sur les cinq continents. L’OIF regroupe 80 États et gouvernements (dont 23 membres observateurs) répartis sur les cinq continents.

76 millions de personnes ont le français pour langue d’enseignement et 49 millions étudient le français langue étrangère. Le français est la deuxième langue des affaires en Europe et la troisième dans le monde. Le français est la quatrième langue sur internet.